Structurile de autoguvernare studențească a UCCM

În scopul democratizării continue a vieţii universitare, respectării drepturilor studenţilor, implicării active şi constructive a acestora în procesul educaţional şi în guvernarea instituţiei de învăţământ,

în Universitatea Cooperatist– Comercială din Moldova sunt instituite structuri de autoguvernare sau autodirijare studenţească (SAS):
Senatul Studenţesc
Comitetul sindical al studenţilor
Consiliul locatarilor din cămin
Consiliul studențesc al facultății
Asociaţia ştiinţifică a studenţilor
Senatul Studențesc al UCCM este organul de conducere al studenților, care promovează interesele lor, participă la guvernarea universității prin reprezentanții săi în Senatul universității, Consiliul de Etică și management și funcționează în baza principiilor democratice și egalității opiniilor liber exprimate.
Componența Senatului studențesc este constituită din 17 membri nominali, care activează în unul sau mai multe din departamentele:
Formare profesională inițială și continuă, programe de studii, evaluarea şi asigurarea calităţii;
Activitatea de cercetare – inovare, antreprenoriat şi parteneriat public – privat;
Imaginea universitară şi mobilitatea academică
Activitatea socio-economică;
Comunicare și relații cu publicul;
Divertisment, dezvoltare culturală, activități sportive, turism si mediu ;
Misiunea de bază a Senatului Studențesc este de a colabora cu organizațiile studențești din țară, de a informa studenții în privința programelor destinate lor, de a apăra interesele studenților și de a se implica direct în soluționarea problemelor apărute în cadrul procesului curricular și extracurricular.
De asemenea, în responsabilitatea Senatului studențesc se mai înscriu organizarea de evenimente distractive pentru sudenții UCCM , precum ar fi Balul Bobocilor, Miss UCCM, Mister UCCM, Cel mai bun orator UCCM etc.

Comitetul sindical studențesc al UCCM are ca scop protecţia drepturilor social-economice ale tineretului studios şi participă la organizarea seminarelor privind mişcarea sindicală şi activităţilor studenţeşti.
Comitetul sindical studențesc al UCCM, este constituit din reprezentanţi de la fiecare facultate și are următoarele atribuții:
Apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor la nivel de facultate şi universitate;
Evidenţa membrilor de sindicat;
Recrutarea noilor membri de sindicat;
Organizarea conferinţelor sindicale la nivel de facultate şi universitate;
Familiarizarea membrilor de sindicat cu drepturile şi obligaţiunile lor;
Informarea studenţilor despre activitatea sindicală;
Procurarea şi distribuirea abonamentelor cu preţ redus pentru studenţi;
Evidenţa studenţilor cu situaţia materială vulnerabilă;
Încheierea contractelor cu teatrele, cinematografele şi cluburile din oraş în vederea obţinerii biletelor cu preţ redus pentru studenţi;
Organizarea excursiilor, competiţiilor sportive, manifestațiilor cultural-artistice pentru studenţi;
Contribuie la soluționarea problemelor de trai ale studenților.

Consiliul studenţesc al facultăţii este organul reprezentativ al studenţilor celor trei facultăți din cadrul UCCM: Management și Drept, Contabilitate și Informatică Economică , Merceologie și Comerț
Consiliul studenţesc al facultăţii promovează acțiuni precum: cooperarea cu conducerea Facultăţii, Administraţia UCCM, organizaţiile obşteşti din cadrul UCCM, ONG – uri; monitorizarea reușitei academice și frecvenței sistematice a studenților; coordonarea activităţilor studenţeşti desfăşurate la Facultăţi; etc.