Studenţii de la ULIM au început Săptămîna Tineretului cu o dezbatere publică

Senatul Studenţilor de la ULIM a organizat, cu ocazia Săptămînii Tineretului, o dezbatere publică „Între declaraţii şi realizări” pe marginea Strategiei naţionale pentru tineret, anii 2009-2013, cu participarea reprezentanţilor ministerelor de resort şi a tinerilor de la alte instituţii de învăţămînt din capitală.

 Cu ocazia Săptămînii tineretului, 11-17 noiembrie, am iniţiat o discuţie pe viu, fără rapoarte declarative sau promisiuni fără acoperire, despre specificul studenţesc al strategiilor naţionale. Vrem să atragem atenţia guvernanţilor şi a ministerelor, care vizează activitatea noastră, asupra necesităţii de a realiza în comun politici sociale, culturale şi economice, să le amintim că nouă ne pasă. Vrem să gîndim global, dar să acţionăm local, a spus la deschidere Petru Iarmaliuc, Preşedintele Senatului Studenţesc, ULIM.

   La „masa rotundă”, organizată în cadrul Universităţii Libere Internaționale din Moldova, au luat cuvîntul Constantin Ţurcanu, consultant la Ministerul Tineretului şi Sportului, Doina Usaci de la Ministerul Educaţiei, Axenia Vaşciuc, reprezentanta Departamentului Informaţional Biblioteconomic de la ULIM, studenţi de la diferite facultăţi.

La capitolul Realizări, trebuie să recunoaştem că la instituţia noastră nu s-au transpus în viaţă prea multe strategii şi perspective. Dacă studenţii de la USM au contribuit la deschiderea unui centru pentru tinerii cu dizabilităţi „Fără frontiere”, cei de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi au dat în exploatare un cămin, iar cei din Comrat – un bloc nou de studii, la activul nostru nu se înscrie nici o acţiune de amploare, a specificat Ruslan Gram, student la Facultatea de Drept, ULIM.

Participanţii la dezbateri au recomandat o strategie mai coerentă, menită să susţină şi să apere interesele tineretului studios, să identifice acţiuni cu finalizări pozitive în domeniile: învăţămînt, muncă şi antreprenoriat, cultură şi educaţie non-formală, sănătate, sport şi recreare, participare şi voluntariat.

articol scris de: Vlad Vlas, student ULIM