Admiterea în învățămîntul superior se va desfășura în perioada 20 iulie – 31 august 2015

A fost publicat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016, aprobat la Colegiul Ministerului la 30 aprilie.
 
Potrivit regulamentului, admiterea în instituțiile de învățămînt superior se va desfășura în perioada 20 iulie – 31 august.

 
Și în anul curent, conform practicii anilor precedenți, candidații vor avea dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la mai multe specialități concomitent, din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învăţămînt superior. Totodată, ei vor fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învăţămînt superior, dintre cele pentru care au optat.
 
Documentul adoptat astăzi prevede, de asemenea, că universitățile vor elabora și aplică propriul regulament de organizare a admiterii la studii superioare de licență, în concordanță cu misiunea proprie și strategia instituției.
 
Potrivit viceministrei Educației, Loretta Handrabura, concursul de admitere este unic la locurile cu finanţare bugetară şi la cele prin contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri disponibile  pentru fiecare specialitate.
 
Înmatricularea la locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va realiza din rîndul candidaţilor la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.
 
Totodată, se va menține cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidați.  
 
În prezent, în Republica Moldova activează 30 universități, inclusiv 19 instituții de stat și 11 instituții private.
 
La ciclul I din învățămîntul superior se realizează formare profesională la 170 de specialități.
 
Textul regulamentului poate fi găsit aici:
 
 
Sursa: edu.gov.md